Chương trình "Ngày hội I Love Corby II" tại Triển Lãm Giảng Võ

E-mail Print PDF

Một số hình ảnh công ty Đức Minh thi công và lắp đặt chương trình "Ngày hội I Love Corby II" tại Triển Lãm Giảng Võ năm 2011

Last Updated ( Monday, 22 August 2011 07:42 )