Lễ cắt băng khánh thành Văn phòng - Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Fubon

E-mail Print PDF

Một số hình ảnh lắp đặt thi công Lễ cắt băng khánh thành Văn phòng - Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Fubon tại Grand Plaza và tiệc tại Khách sạn Intercontinental năm 2010

Last Updated ( Monday, 22 August 2011 05:06 )