Triễn lãm Entech Hanoi 2015

E-mail Print PDF

Một số hình ảnh Công ty Đức Minh sản xuất và thi công tại Hội chợ Triễn Lãm Quốc tế lần thứ 7 -  Entech Hà Nội 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated ( Friday, 30 October 2015 08:49 )