Chương trình Friso tại Hà Nội và Đà Nẵng 2012

E-mail Print PDF

Một số hình ảnh của chương trình Friso diễn ra tại Khách sạn Sofitel - Hà Nội và Furama - Đà Nẵng tháng 5 năm 2012

Tại Khách sạn Sofitel Hà Nội:

 

 

 

 

 

 

 

Tại Furama Đà Nẵng: