Chương trình Heineken Super Nova 2011 Tại Rạp Công Nhân

E-mail Print PDF

Một số hình ảnh thi công lắp dựng Chương trình Heineken Supper Nova 2011 diễn ra tại Rạp Công Nhân, Tràng Tiền, Hà Nội, với sự hiện diện của DJ hàng đầu thế giới biểu diễn tại đây.

Last Updated ( Tuesday, 04 October 2011 06:35 )